Vistnesgården

Vistnesgården på Randaberg er bygget ut i t byggetrinn og er en viktig del av handels sentrumet i Randaberg med senteret Vistnes21

Bygget er over 4 etasjer + kjeller kombinert med næringsdel på bakkeplan og mange flotte leiligheter. Bygget er en trekonstruksjon forblendt med teglstein og betongdekker i etasje skillere.