Rica Kannik Hotel Stavanger

Et spennende hotell prosjekt midt i Stavanger sentrum med de utfordringene det gir å bygge på et så trangt byggeområdet. Et fint bygg sentralt i by bildet ved hovedinnfartsåren til Stavanger.