Over 50 års erfaring for din trygghet


Siden starten i 1965 har vi vært med bygge en hel by. Vi startet vårt firma for over 50 år siden med to tømrere, 120.000,- kr i omsetning og har utviklet oss til et ledende firma i bransjen.

Ansatte

Vi er for tiden 30 ansatte deriblant 5 byggmestere, 20 erfarne tømmermenn, 3 lærlinger og 2 hjelpearbeidere.

Oppdrag

Byggefirma Tunge påtar seg større og mindre byggeoppdrag. Vi har god erfaring med eneboliger, leilighetskompleks, offentlige bygg, næringsbygg, hytter, garasjer og brygger.


Vi er medlem av Mesterhus – Norges største boligbygger gjennom 15 år, som er en landsdekkende kjede av byggmestere. Grunntanken vår er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.