Vi er alltid på jakt etter dyktige tømrere

Byggefirma Tunge AS er på grunn av meget store ordrereserver på jakt etter dyktige tømrere / tømrerlag.
Vi har mange spennende prosjekter som står foran oss.

Send forespørsel til:
Byggefirma Tunge AS
byggefirma@tunge.no
Telefon: 51 41 28 00
Vi kan tilby:
– Konkurransedyktig lønn
– Meget god pensjonsordning
– Meget godt sosialt miljø
– Spennende prosjekter
– Lærlinger

Byggefirma Tunge AS er en godkjent lærebedrift. Byggefirma Tunge AS er opptatt av at vi rekrutterer dyktige tømmermenn for fremtiden.Vi satser på et nært samarbeide med Tømmerlinjene ved de videregående skolene i distriktet, samt Byggmestrenes service kontor.

Firmaet har gjennom flere år gode erfaringer med uplasseringer fra VK1 på skolen og etterpå opplæring i bedriften i form av lærlingekontrakter. Vi har i dag en egen ansatt som tar seg av kontakten mellom lærlinger og bedrift. Vi har som målsetning å ha 4 – 6 lærlinger til enhver tid i bedriften.