Velkommen til Tunge sine interne sider.
Du er nå innlogget.

HMS Håndbok

Klikk på linkene for laste ned tilhørende dokument

1. Telefon liste/Klubb

1.1 Styret i byggefrima tunge

1.2 Telefonliste ansatte (pr. 12/2011)

1.3 Telefonliste forbindelser og leverandrer

1.4 Festkomiten

1.5 Klubben

2. Mlsetninger

2.1 Målsetning for hms arbeidet

2.2 Delmål 1

2.3 Delmål 2

2.4 Delmål 3

2.5 Delmål 4

2.6 Delmål 5

2.7 Handlingsplan 2012

3. Om Byggefirma Tunge AS

3.1 Formål for Byggefirma Tunge AS

3.1 Rullerende handlingsplan 2009 

3.2.1 Bedrifts beskrivelse

3.2.2 Kompetanse oversikt

3.2.3 Spisskompetanse omrder

3.3.4 Organisasjonsplan

3.3.5 Eierstruktur

3.3.6 Organisasjonsplans liste

3.3.7 Orgplan prosjekt

3.4.1 Stillingsinstruks prosjektleder

3.4.2 Stillingsinstruks byggeleder

3.4.3 Stillingsinstruks for tmrere

3.4.4 Stillingsinstruks for lrlinger

3.4 Arbeidsavtale stillingsinstruks

3.5 Beredskapsplan

4. Lover og forskrifter

4.1 Publikasjonsliste

4.4 Brann og rmningsinstruks

4.4 Branninstruks lageret

5. Prosedyrer og rutiner

5.0 Prosedyreoversikt

5.1 HMS-PLAN

5.5.1 Samording av HMS arbeidet

5.5.2 Prosedyre for personallister

5.5.3 HMS informasjon prosjekt

5.5.4 Internkontroll og HMS erklring

5.5.5 Prosedyre for gjerdesag

5.5.6 Prosedyre for bruk av kjedesag

5.5.7 Prosedyre for bruk av vinkelsliiper

5.5.8 Prosedyre for bruk av el hndsag

5.5.9 Prosedyre for bruk av boltepistol

5.5.10 Prosedyre for trykkluft

5.5.11Prosedyre for bruk av el drill

5.5.12 Prosedyre for bruk av el hvel

5.5.13Prosedyre for bruk av elektrisk vinsj heis

5.5.20 Prosedyre for arbeid i hyden

5.5.21 Prosedyre for arbeid p stillas

5.5.22 Prosedyre for asbest sanering

5.5.23 Prosedyre arbeid på tak

5.5.24 Prosedyre for bruk av stiger og arb bukk

5.5 Sjekkliste HMS for prosjekt

5.5Personal liste byggeplass liggende

5.6 Avviks behandling av brudd på prosedyrer

5.8 Miljprofil for Byggefirma Tunge AS

6. Egenmeldings skjemaer

6.1 Vernerunde protokol

6.2.1 Fravrsskjema

6.2.2 Prosedyre for føring av sykefravær

6.3 Skadeskjemaer

6.4 Akkord seddel

6.5 Timeliste elektronisk utgave

7. Kvalitetssikrings rutiner

7.0 Oversikt kvalitetssikrings rutiner

7.1.1 Huskeliste for prosjekt oppstart

7.1.2 HMS stressfaktoerer

7.1.3 Faktorer for minimering av sykefravær

7.1.4 Bestillingsskjema

7.1.5 Kontroll av motak materialer

7.1.6 Kontroll av underlag

7.1.7 Sjekkliste for forberedelser til byggemoter

7.1.8 Kontroll skjema for egne arbeider

7.1.9 Arbeidsinstruks for prosjekt

7.2.10 Ferdigbefarings skjema

7.2 Ferdigbefarings skjema 03

7.2 Garantibefarings skjema 03

7.2 Ferdigbefarings skjema tilpasset Srabrdet

7.3.11 Dokumentbehandling

7.3.12 Prosjekt informasjon

7.3.13 Dokumentstyrings skjema

7.10.14 Prosedyre for prosjetering av smhus

8. Utleggs / reise- og kjøreskjema

8.1 Bilgodtgjørelse

8.1.1 Kjørelister firmabil

8.2 Reise og oppgjørsskjema

8.3 Utleggs skjema

9. Personlig / Verkty / Forsikring etc.

N/A

———————————————————————————————————

Spania

Informasjon om Leilighet Alicante

Reservasjonskalender